Нашата работа

,

8 университета с учебни модули по социална работа

Представители на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца, НБУ участваха в петата среща на партньорите по проект „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата чрез европейски обмен на учебни програми в сферата на закрила на детето“, финансиран от ЕК. Срещата се проведе в Будапеща, Унгария.

Участници от осемте университета, сред които и Нов български университет, представиха учебни модули по социална работа с уязвими групи и хора.

Следващата стъпка по проекта е изработените от университетите модули да се представят на местно ниво.

Събитието в България ще се проведе на 25-26 април 2018 г.:

“Социалната работа – длъжност или професия”

Финалните обучителни пакети са достъпни на английски език на платформата https://childhub.org/bg.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »