Нашата работа

,

Работна среща по новия Закон за социалните услуги

В Министерството на труда и социалната политика се проведе заседание на работната група за изработване на проект за закон за социалните услуги. На заседанието присъстваха 76 представители на всички заинтересовани страни, съгласно заповедта за сформиране на работната група, в която участват: Национална мрежа за децата, Коалиция “Детство 2025” и др. представители на НПО сектора, както и организации, представляващи интересите на различни уязвими групи.

На заседанието се прие предложението работата на работната група да бъде структурирана по предложената от неправителствените организации пътна карта, която регламентира процеса на организация, комуникация и взаимодействие на между участниците в групата, както и сроковете и етапите на разработване на нов закон за социалните услуги.

Заседанието премина в консенсусен дух и общо разбиране за значимостта на новия подход на работа.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »