Нашата работа

, ,

Официално честване на образованието по социална работа

На 20.3.2019 в НБУ се проведе официално честване на Международния ден на социалната работа и отбелязване на 30 години образование по социална работа в Нов български университет. Събитието, в чийто рамки беше обявена новата магистърска програма „Психо-социални интервенции с деца и семейства“ на департамент „Здравеопазване и социална работа“, беше организирано от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ.

Нови социални отношения и новаторски дух

Изпълнителният директор на НБУ д-р Георги Текев, ръководителят на Ноу-хау центъра д-р Галина Маркова и Дрейк Уайзърт, съветник по обществени въпроси на посолството на САЩ в България, откриха изложба под надслов „Инвестиции в променени социални отношения за децата и семействата в България“.

Изложбата представя работата на 8 неправителствени организации

Изложбата представя работата на 8 неправителствени организации, които инвестират в повишаване на квалификацията на своите специализирани кадри в областта на социалната работа с уязвими деца и семейства, както и партнират на Ноу-хау центъра в новата магистърска програма. Д-р Георги Текев оцени много високо постиженията и новаторския дух на Ноу-хау центъра, промотиращ нови социални взаимоотношения и предприемачество в полето на социалната работа.

Филм показващ историята на програмата по социална работа от 1989 насам

В по-нататъшната част от официалната програма с водещ доц. Снежина Петрова, ръководител на департамент „Театър“, беше излъчен късометражен филм показващ историята на програмата по социална работа от 1989 насам. Бяха поднесени официални поздравления от омбудсмана Мая Манолова, министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, ректора на Нов български университет проф. д-р Пламен Бочков, Бриджет де Леи — представител на швейцарската фондация „Оук“, доц. д-р Маргарита Станкова — ръководител на департамент „Здравеопаване и социална работа“ и д-р Антоанета Матеева, преподавател в МП „Психо-социални интервенции с деца и семейства“.

Източник на академични знания и препоръки в областта на детските права

Преобладаваща тема във всички изказвания бе това, че Ноу-хау центърът е важен източник на препоръки, академични знания и опит от практиката в областта на детските права в България. За постиженията в работата на Ноу-хау центъра бяха връчени благодарствени плакети на д-р Маркова от името на омбудсмана и на ДАЗД. Беше връчена награда и от името на Ноу-хау центъра, както и на студентската и преподавателската общност, за приноса на Нов български университет в образованието по социална работа в България. Наградата беше приета от проф. д-р Пламен Бочков, който обяви учредяването на университетски фонд за осигуряването на стипендии в подкрепа на студентите от новата магистърска програма.

Официални гости бяха д-р Джейн Муита — представител на Уницеф в България, Анджела Родел — изпълнителен директор на българо-американската програма за образователен обмен Фулбрайт, д-р Елеонора Лилова — председател на ДАЗД, Ана Ананиева — заместник изпълнителен директор на АСП, Минка Йовчева — директор на дирекция „Социални дейности“ в Столична община и други представители на държавни институции. Присъстваха над 100 преподаватели, студенти, алумни и лица от неправителствени организации.

Събитието продължи с коктейл в ресторант „Артес“. Изложбата може да бъде видяна до 26.3.2019 във фоайето пред аулата в НБУ.

Връзка към новината в сайта на НБУ: https://news.nbu.bg/bg/news/30-godini-obrazovanie-po-socialna-rabota-v-nov-bylgarski-universitet!34223

Translate »