Tози брой посвещаваме на ресурса, който предоставя биологичното семейство. Първата институция за деца и младежи с увреждания по проект „Детство за всички“ е вече закрита и 225 деца и младежи са насо- чени към новоизградени ЦНСТ и защитени жилища. ДАЗД планира до края на годината да бъдат закрити още 15 дома за деца с ум- ствена изостаналост, предвиждайки повече от 1000 деца, живели до този момент в институции, да станат потребители на новите услуги в общността.

Системата от домове в България прекъсва отношенията между деца и семейства.

Ще успее ли деинституционализацията да ги възстанови, да преосмисли ролята на родителите при взимането на реше- ния за живота на всяко дете?

Намесата на системите за детско благополучие в живота на семей- ството е тема на дискусии нав- сякъде, където подобни системи съществуват. В България, обаче, семейството е твърде често изключвано не само от живота на децата, живеещи в домове.

Училища, детски градини, социални служби предпочитат да не въвличат родители в своята работа и това е хроничен проблем. От материалите в предишния брой научихме за добри практики на нашата система за закрила да включва родители. Темата за ролята на родителите изпъква ярко в много от изследванията ни. Деца, изключени от мнозинството в училище, в общността, в детската градина, получават подкрепа първо от родителите си.

Тази подкрепа им помага да се справят с дискриминацията, да овладеят трудности в поведението си, да се справят с предизвикателствата на сериозни заболявания, да завършват успешно училище, да намерят приятели.

Затова този брой е посветен на семейството. В него публикуваме материали, които да информират за успеха на методи за успешно включване на семейството при интегриране на „деца в риск“, за да окуражим професионалисти и родители да работят в екип.

Бр. 11/2014 – Подкрепа за биологичното семейство (.pdf)