Нашата работа

,

Каква е ролята на театралното изкуство в работата по превенция на сексуалния тормоз на деца от ЦНСТ?

На 3.6.2021г. ще се състои втората част на представяне на работата на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ в рамките на инициативата „Умението да променяш”, която беше започната през 2019г. от организации, членки на мрежата „Партньорство за учене и действие”. В проекта „А дали е така … (разкази за силата и насилието)“ се включиха Асоциация „Деметра” от гр. Бургас и независима театрална компания „Паник бутон театър”.

„Паник бутон театър” е театрална компания, основана през 2014г., като следствие от срещата и общата визия за изкуството и живота на българския режисьор Василена Радева и американския артист Нейтън Купър. Мисията им е да допринасят за повишаването на емпатията и толерантността у човека и обществото чрез създаване и разпространяване на качествено, социално ангажирано изкуство.

„Паник бутон театър”, който подпомага диалога между организации, артисти и експерти от различни области на изкуството, науката и културата чрез творчески колаборации, припозна една от целите си в проекта „А дали е така … (разкази за силата и насилието)“ – а именно, да се „гмурне“ дълбоко в човешката душа и чрез средствата на театъра да постигне разбиране за другия, отвъд стереотипното мислене и конкретната проблематика на общността.“ 

Каним Ви да чуете за разказите на децата от ЦНСТ и как се вписа театърът в тяхното ежедневие. Ще научим заедно за опита на „Паник бутон” с маргинализирани хора и общности, за това как се включиха в проекта, за мястото на театралното изкуство в тежките теми за безнадеждността, трайната изолация и насилието. Ще разберем малко повече и за това как изкуството и креативността, като част от един мултидисциплинарен подход, могат да ни помогнат да работим в областта на превенцията и повишаването на чувствителността на младежите към потенциален тормоз и сексуално насилие.

Кога: 3 юни 2021 г., четвъртък | Начален час: 10.00 ч. | Краен срок за регистрация: 2 юни, 14.00 ч.

Линк за регистрация: https://forms.gle/fWmJQkjKVjBVGjr98

Програма

10:00 Инициативата „Умението да променяш“ и малките проекти, които променят много, Ралица Згалевска, Българска асоциация по семейно планиране

10:10 „Виждаш ли ме?“ – Скритата уязвимост на децата от он-лайн сексуална експлоатация, Антоанета Василева, координатор на програма дигитално-медийна грамотност, Асоциация Родители

10:20 „Младежите водят промяната“ – Методика за обучаване на младежи за обучители на връстници по теми за превенция на сексуалната експлоатация на деца онлайн, д-р Емануил Георгиев, експерт към Национален център за безопасен интернет

10:30 „А дали е така … (разкази за силата и насилието)“ – Прилагане на методики за работа с младежи по превенция на сексуален тормоз и експлоатация в ЦНСТ, Радостина Антонова, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ

10:40 Изкуство с мисия – Каква е ролята на театралното изкуство в работата по превенция на сексуалния тормоз на деца в ЦНСТ? – Василена Радева, Богдана Котарева, Елена Димитрова, Паник бутон театър

11:00 Дискусия, Q&A

Translate »