Нашата работа

, ,

Преживяването на множество стигми при деца в резидентна грижа, чиито майки страдат от психично разстройство

Процесът на деинституционализация на грижите за деца в България преминава през няколко етапа, като най-интензивният и водещ до съществена промяна в услугите, започва през 2010г. В този период Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца провежда три проучвания, проследяващи протичането на процеса на промяна и как тази промяна се преживява от различните участници в него. Акцент на третото проучване, стартирало през 2020 г., е рефлексията на децата в резидентна грижа, както и родители, и специалисти от Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ).

През 2022 г. д-р Радостина Антонова и д-р Жаклина Андонова, публикуват доклад от проведеното проучване. Докладът има за цел да представи три случая на юноши, живеещи в ЦНСТ, чиито биологични майки страдат от психично заболяване. Методологията за изследване в хода на действието позволява катализиране на промяната и предоставяне на подкрепа и препоръки, базирани на доказателства, чрез изучаване на процесите на промяна, докато се случват, както и включването на участници (включително родители и деца/младежи) като съизследователи: те активно се ангажират в изучаването, отразяването и трансформирането на своята уязвима ситуация. Изследва се: 1) какви функции изпълнява стигматизацията в отношенията грижещ се-юноша; 2) многопластовата стигма на децата, настанени в резидентни грижи, и последиците върху личностното им развитие; 3) как успешната професионална грижа, която запазва и укрепва връзката юноша-родител, влияе върху психо-социалното развитие на подрастващите.

Стигмата възпрепятства поведението за търсене и даване на подкрепа. Професионалната подкрепа, която укрепва семейните връзки, помага за преодоляване на травмата от раздялата и мотивира както детето, така и родителя да поемат контрола върху връзката и бъдещето си.

Докладът е наличен в периодичното издание на Университетското издателство  на СУ „Св. Климент Охридски“ – „Обществени аспекти на психичното здраве и психичните разстройства“ (ISBN 978-954-07-5522-9).

Translate »