Нашата работа

,

Открита е стажантска програма

Екипът на Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца открива стажантска програма за професионалисти, работещи в социалната сфера.
Програмата цели да повиши качеството на грижа за децата и семействата в България чрез предоставяне на възможност за стаж под супервизия в програми , свързани с:

  • Предоставяне на услуги на деца и семейства;
  • Застъпнически кампании;
  • Изследвания;
  • Участие и в проекти, свързани с развиване и прокарване на политики за подкрепа на деца и семейства.

НХЦ предлага също и посредничество и менторство при стаж в услуги за деца и семейства.

Кандидатстването за стаж в НХЦ става чрез подаване на следните документи:

  • CV
  • Мотивационно писмо, което описва опита на кандидата и произтичащата от него цел на стажа
  • Времева рамка на стажа и брой часове, които стажантът може да инвестира.

Стажът започва след интервю с член от екипа, по време на което се обсъждат възможностите за стаж, специфичната задача на стажанта и условията , в които се провежда той.

Стажът започва след сключване на договор, който описва ангажиментите участниците в него и изискванията за спазване на етични стандарти.

Можете да получите повече информация, както и да изпратите кандидатури на следните имейли:
galina.markova.khc@gmail.com
aelina@mail.bg

Translate »