Нашата работа

,

Становище относно законопроекта за отмяна на ЗСУ

49 български организации подкрепиха становище относно законопроекта за отмяна на Закона за социалните услуги, 954-01-76 от 06.11.2019 г. и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социални услуги.

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, подкрепи становището, защото

Законът за социалните услуги:

  • е изготвен на базата на научно обосновани доказателства, които изискват нови регулации, за да се повиши качеството на грижа за гражданите;
  • включва постоянен мониторинг на предоставянето на социалните услуги, доказателствата от които ще дадат на гражданите данни за ефективността на социалните услуги, и ще интегрира техните препоръки към социалния сектор;
  • гарантира това, че услугите ще са координирани между здравен-образователен и социален сектори.

Смятаме, че отмяна на закона ще спре успешни практики за деца и семейства, ще постави в риск семейства, ще наруши връзки на доверие между специалисти и хора в беда и, като цяло, ще забави реформите в социалната система.

Прочетете текста на становището тук.

Translate »