Нашата работа

Уебинарът представя опита на екип от ДДЛРГ „Олга Стоянова“ в гр. Дупница за работа с младежи, на които им предстои напускане на услугата.

,

Екип от ДДЛРГ „Олга Стоянова“ споделя опит в уебинар

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ Ви представя уебинар, организиран в рамките на проект „Да изпълним /не/възможните мечти“ и Мрежа за закрила на детето, който се проведе през ноември 2019г.

Уебинарът представя опита на екип от ДДЛРГ „Олга Стоянова“ в гр. Дупница за работа с младежи, на които им предстои напускане на услугата. Лекторите споделят както опита си за прилагане на разработената в рамките на проекта (проект „Да изпълним /не/възможните мечти“, финансиран от Програма Justice на Европейската комисия, изпълняван от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ) методология за работа с младежите, така и техният опит, свързан с разширяване на услугите за младежи, на които им предстои и които вече са напуснали услугите за деца и младежи, лишени от родителски грижи. Темите са разгледани през предстаявене на конкретен случай на младеж, който иска да живее самостоятелно, има желание да стане фризьор и активно се включва в изпълнението на собствените си мечти.

Уебинарът е наличен на запис и е предназначен за всички професионалисти, които работят в социалната сфера.

Translate »