Нашата работа

,

Спирка България: уебинар

„Спирка България“– работа с деца мигранти и непридружени деца и младежи“ е заключителен електронен семинар на английски език по проект „Да изпълним (не)възможните мечти“

Електронният семинар, предназначен за професионалисти в сферата на психичното здраве и социалната работа, се проведе на 28 февруари 2020г. от 14.00 до 15.00 ч.

Цели на уебинара:

Всяка година през България легално или нелегално преминават стотици непридружени деца и младежи, идващи от страни от Азия. Най-често това са Афганистан, Пакистан, Ирак … Непридружените младежи и мигранти, които преминават през територията на България, в повечето случаи не остават за дълго тук. Тяхната цел е да се присъединят към семейство или роднини в страна от Западна Европа. България е само спирка по техния път. Това поставя редица предизвикателства пред хората от държавните институции и неправителствените организации, които се грижат за тези деца, докато са в България.

Заедно с представители на Държавна Агенция за Бежанците, фондация „Каритас“ и Нов български университет проведохме разговор за тези предизвикателства пред нас като професионалисти от помагащите професии. Потърсихме отговор ва въпросите: Мечтаят ли децата и младежите мигранти? Какви са техните мечти? Как източното мислене може да намери разбиране и дом в западната култура? Къде в този континуум Изток-Запад сме ние от Балканите?

Проект „Да изпълним (не-)възможните мечти“ е финансиран от Програма Justice на Европейската комисия и се изпълнява от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, в партньорство с Агенция по заетостта, Община София и Община Стара Загора.


pastedGraphic.png

Проект „Да изпълним невъзможните мечти“ финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието се носи от партньорите по проект „Да изпълним невъзможните мечти“. Европейската комисия не носи отговорност за употребата на информацията, която документът съдържа.

Translate »