Нашата работа

,

Представяне на проекта ни в Кюстендил пред заинтересованите страни

На 19-ти ноември 2014 г., Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ в партньорство с Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет проведе работна среща по проект „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“, който се изпълнява в Кюстендил.

Присъстваха повече от 60 души – представители на държавната и общинска администрация – в това число заместник-министърът на Младежта и спорта г-н Калин Каменов, кметове и заместник кметове, представители на академичната общност, неправителствени организации.

Представен беше опитът на партньорите в развитието на някои от отделните елементи на Модела, като:

  • как една обучителна програма за деца на възраст 4-4,5 г подготвя ромски деца за детската градина и какви са промените, които децата постигат?;
  • как се справят многодетните семейства в общността с ежедневието си и как успяват да отглеждат децата си?;
  • какви са стратегиите, които ромските деца прилагат в училище, за да успяват с уроците и отношенията в училище?;
  • какви са отношенията и нагласите на институциите към ромите в Кюстендил.

Акцентът в дискусиите беше върху използването на тези „елементи“ на Модела при създаването на цялостен подход за развитие на една ромска общност.

Фокус към овластяване на семействата

Споделянето на опита по отношение на работа със семейства в ромския квартал „Изток“ продължи в друга работна среща, проведена на  26 февруари 2015 г. и организирана от фондация „Лале“. Тема на срещата беше „Вяра в децата и семейството“ с фокус към овластяване на семействата. В нея се включиха координаторите на ромския изследователски екип към НХЦ Анжела Филипова и Арсо Ганев. Те представиха изводите от теренната изследователска работа, насочена към многодетните семейства, живеещи в квартал “Изток”, и жените, „разпознавани“ от самата общност като успешни. Изследователският подход е основан на силните страни и факторите, осигуряващи справяне и успех.

Ангажиране на юношите в извънучилищни занимания

На основата на резултатите от изследователската работа, ромският екип започна изпълнението на свои проектни идеи, свързани с работа с деца и младежи от квартал „Изток“. Дейностите са насочени към ангажиране на юношите в различни по формат и като съдържание извънучилищни занимания, както и подпомагане по отношение на усвояване на материала в училище. За реализирането на идеите си екипът ще разчита на активността и включването както на ромската общност в квартал “Изток”, така и на българската общност в Община Кюстендил.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »