Нашата работа

,

Нашият проект за спиране на маргинализацията в гр. Кюстендил стана “Проект на годината”

„Да си признаем, че не знаем, е част от началото на спирането на маргинализацията, тъй като по този начин поставяме под съмнение вярванията, които я поддържат. Затова природата на този проект е изследователска. В Нов български университет не се страхуваме от разнообразието и реализираме това мото като създаваме условия за равнопоставено участие в процеса на учене. Това беше и изходната позиция на този проект.” Така представи проекта д-р Галина Маркова, ръководител на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца – НБУ и ръководител на проекта, когато взе наградата.

Тя представи членовете на изследователския ромски екип и партньорите по проекта – фондация „Здраве и социално развитие” и Община Кюстендил. Зорница Стоичкова, представител на фондацията, разказа за програмите за деца и младежи, които те предоставят в Кюстендил в построения по проекта от Община Кюстендил Образователен център за здравно и социално развитие.

Връчването на наградите се състоя в зала “България”. Анжела Филипова и Арсо Ганев, членове на ромския изследователски екип, изразиха благодарността си към журито, което е усетило новаторския дух на проекта, както и вълнението си от това, че участват в проект, в който, както каза Арсо Ганев, основавайки се на личния си опит от проекта, „за първи път българи и роми работят като съавтори”.

Модел за успешно справяне с нарастващите социални проблеми в ромската общност

Проектът е финансиран от датската фондация „Велукс“ и цели да изгради модел за успешно справяне с нарастващите социални проблеми в ромската общност – неглижиране и насилие над деца, липса на достъп до образование, медицински услуги, отпадане от училище, ранни бракове. Дейностите включват:

  • изграждане на образователен център;
  • подобряване на образователното ниво и социалните умения на деца и млади хора от квартала;
  • намаляване на броя на отпадналите от училище деца и на ранните бракове;
  • ранно детско развитие;
  • подготовка на деца на възраст 4-5 г. за училище;
  • продължаващо обучение за професионалисти от социални услуги.

Изследователската част на проекта

Изследователската част на проекта изучава факторите, които помагат на деца от ромския квартал да завършват средно образование, на жени – да реализират успешно плановете си и на многодетни семейства да се развиват. На базата на тези данни членовете на ромския изследователски екип реализираха свои собствени проекти. Така те развиват своята общност на базата на научни знания за силните страни на хората, живеещи в квартал „Изток” в гр. Кюстендил.

Членовете на журито препоръчаха този модел да се предложи и на други места в България.

Translate »