Новини

,

Покана за организации по проект за детско участие и овластяване на деца от уязвими групи

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ отправя отворена покана към организации или институции, които работят с деца от уязвими групи или такива, създадени и водени от деца и младежи от уязвими групи, да се включат в реализирането на проект за детско участие и овластяване.

В края на миналата година Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ стартира работа по проект „Настояще и бъдеще: овластяване на децата-правозащитници в България“, чиято цел е да бъде даден тласък за овластяването на децата в България да бъдат защитници на правата на човека. Проектът обединява усилията на международни и национални мрежи от специалисти, деца и младежи, защитници на детски и човешки права. Ние целим да въвлечем и свържем в тази инициатива деца и младежи от уязвими групи, които да фокусират и развият по-нататък своите правозащитни дейности, както и да подкрепим развитието на благоприятна среда за техните сегашни и бъдещи инициативи. 

По проекта Ноу-хау център работи с международната мрежа за детски права, базирана в Швейцария Child Rights Connect и Национална мрежа за децата. 

Във връзка с това, обявяваме покана за включване в проекта на организации или институции, които вече работят с деца от уязвими групи или такива, създадени и водени от деца и младежи от уязвими групи. От организациите очакваме да включат децата в обучения и други дейности, свързани със защитата на човешките и детски права.

Повече информация за условията и критериите за подбор може да намерите тук.

Крайният срок за подаване на документи е 20 февруари 2023 г., а участниците в процедурата за подбор ще получат обратна връзка до 26 февруари 2023 г.

С НЕТЪРПЕНИЕ ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ПИСМА И ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ!

За повече информация можете да се обърнете към Евгения Тонева или Радостина Антонова от екипа на Ноу-хау центъра на e-mail evgenia@knowhowcentre.org и radostina@knowhowcentre.org

Translate »