Нашата работа

, , ,

Насилието в училище – какво децата и младежите в България казват и правят за преодоляването му?

Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ ви канят на он-лайн семинар на 8.7.2021 г. на тема: „Насилието в училище – какво децата и младежите в България казват и правят за преодоляването му?“

Целта на настоящия уебинар е да запознае младите хора, специалистите и широката общественост в страната с начина, по който младежите говорят за насилието в училище и за начините, по които то може да бъде преодоляно.

В първата част на събитието д-р Антоанета Матеева от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет ще представи данните за България от Международно проучване на насилието срещу деца в училище в Югоизточна Европа. Проучването се проведе на регионално ниво в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Молдова, Румъния и Сърбия през 2020 г. по проект на Мрежа за закрила на детето

Ще бъдат очертани:

  • Териториите, видовете и типичните ситуации на насилие, така както младежите ги виждат и преживяват в своето ежедневие;
  • Основни норми и вярвания в местните общности, които насърчават насилие или блокират възможностите за преодоляването му;
  • Ключовите източници на сигурност и закрила, които децата виждат в средата около себе си и са готови да мобилизират в случай на опасност.
  • Обичайните стратегии, които децата предприемат в случай на определен тип насилие;
  • Идеите, които децата и младежите имат за преодоляване на насилието в училище.   

Във втората част на събитието Петя Стефанова – координатор на Програмата за превенция на насилието над деца на Асоциация „Ная“ от гр. Търговище ще представи апробиран модел за превенция на насилието над деца чрез активното включване на младежи – доброволци в инициирането на обсъждания сред техните съученици за преодоляване на агресията във взаимоотношенията помежду им и предразсъдъците, на които тя се основава.  Програмата под заглавие „Промяната започва първо от мен“ създава пространство за говорене за насилието сред младежите и позволява активизиране на техните собствени ресурси за разпознаване на случаи на насилие над деца и насочването им към подходящи местни организации и специалисти от мрежата за подкрепа и закрила на преживели или в риск от насилие деца.

Кога: 8 юли 2021 г., четвъртък | Начален час: 10.00 ч. | Краен срок за регистрация: 7 юли, 14.00 ч.

Линк за регистрация: https://forms.gle/e55GqsNWZEu2P5fF6

Translate »