Нашата работа

, ,

Уебинар: Мястото на специалното дете в ума на родителя: психоаналитичен и системен поглед

След уебинарите, проведени от Калина Йорданова и Борислава Мечева, постъпиха множество въпроси, свързани с конкретната практика. Така дойде предложението за уебинар на тема “Мястото на специалното дете в ума на родителя: психоаналитичен и системен поглед”. Той се опита да обедини усилията на две различни терапевтични перспективи с цел по-доброто разбиране на т.нар. специални деца.

Някои деца са заченати след дълъг период на чакане на този специален момент. Други са резултат от многобройни опити, медицински интервенции и / или процедури in vitro. Има деца, родени след военно насилие, семейства с хронични заболявания или застаряващи родители. Какво общо имат тези деца? Как родителите мислят своите деца и какъв образ на детето те си изграждат? Този уебинар изследва мястото на детето, представено като специално, и разглежда семейната динамика, която изгражда тази позиция.

Уебинарът е предназначен за специалисти, консултиращи деца и семейства в социалната и психично-здравната сфера, както и за родители и студенти.

Уебинарът се проведе на 30 март 2018г.

За лекторите: Калина Йорданова

Калина Йорданова е клиничен психолог и психоаналитичен терапевт. Има магистърска степен по Клинична и консултативна психология от СУ „Св. Климент Охридски“ и докторска степен по Психоанализа и антропология от UCL, Лондон. Практикува от 2007 г като част от екипите на неправителствени организации, между които и Лекари без граници (MSF), както и в частна практика.

Борислава Мечева

Борислава Мечева е фамилен терапевт и супервизор, председател на Българската асоциация по фамилна терапия (http://www.baft.bg/) и преподавател в Институт по фамилна терапия – България (http://ift.bg/). Има опит като изследовател и ръководител проекти в Нов Български Университет в областта на деинституционализация на грижите за деца и консултантски опит в областта на закрила на детето от насилие.

Гледайте запис от уебинара

Translate »