Нашата работа

,

Между автономността и традициите – променящите се ценностни нагласи към семейството и авторитета на възрастните в ромски градски общности

Гергана Ненова и Радостина Антонова участват като изследователи в “Деинституционализация: Случаят България – част 3”, изследване проведено от Ноу-хау центъра в периода 2020-2021 г. 

Настоящата статия е публикувана в кн. 2 за 2022 г. на сп. „Социологически проблеми“. Тя разглежда проблема за споделените в ромската общност ценностни нагласи по отношение на семейството и промените в тях. През примера на две ромски махали в областни градове (София и Стара Загора) се търси отговор на въпросите:

  • как те се променят във времето,
  • кои социални групи в ромската общност са носители на тези промени и
  • какви са преживяванията, свързани с тях.

Статията представя резултатите от две количествени изследвания, проведени в квартал „Факултета“ в София през 2002 и 2017 година, които са допълнени с изводи от качествено изследване в рамките на подхода action research. Основен извод от съпоставянето на двете изследвания е, че в ромските общности в тези два квартала са налице социални групи, сред които има съществени и в определена степен сходни промени в разбиранията за семейните отношения в посока на автономизиране и откъсване от традициите. Главните социални групи, които показват промяна в посока автономизиране от общностните норми, са младите жени и респондентите със средно образование.

С пълния текст на статията можете да се запознаете тук.

Translate »