Нашата работа

Ноу-хау центърът ще координира дейността на Коалиция „Детство 2025“

Ноу-хау центърът пое отново координирането на дейността на Коалиция „Детство 2025“, членове на която са 17 организации и експерти, работещи в областта на деинституционализацията. Центърът ще отговаря за доброто взаимодействие между участниците до края на 2017 г.

17 граждански организации и мрежи, работещи с деца и семейства в цялата страна

Това е обединение на 17 граждански организации и мрежи, работещи с деца и семейства в цялата страна. Целта, която ги обединява, е постигане на гаранция за това, че деинституционализацията ще продължи да се развива устойчиво, независимо от политическите промени, с основен приоритет – развитие на индивидуалната грижа в общността за всяко дете и осигуряване на гаранции за зачитане на неговите права.

Членовете на Коалицията са представители на различни организации – донорски, правозащитни, експертни, изследователски, родителски, застъпнически, доставчици на услуги. Голяма част от съществуващите в момента нови услуги са пилотирани именно от организациите, членове на Коалицията.

Останалите членове на коалицията са:

 • Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ),
 • Българска асоциация на клиничните психолози,
 • Български хелзинкски комитет,
 • Български център за нестопанско право,
 • Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет,
 • Сдружение „Еквилибриум“,
 • Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България,
 • Сдружение SOS Детски селища България,
 • Фондация „Де Пасарел“,
 • Фондация „За Нашите Деца”,
 • Фондация „Карин дом”,
 • Фондация „Лале”,
 • Фондация „Международна социална служба-България“,
 • Фондация „Сийдър“,
 • Фондация “Лумос”
 • Надежда и домове за децата – клон България,
 • Росица Богалинска-Петрова, член в експертно качество,
 • Харалан Александров, член в експертно качество

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »