Нашата работа

,

Първа копка за изграждане на Образователен център за здравно и социално развитие в Кюстендил

На 4 октомври 2013 г. бе направена първата копка за изграждане на Образователен център за здравно и социално развитие на общността в ромския квартал “Изток” в гр. Кюстендил по проект „Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“ на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Велукс – Дания.

Центърът ще се помещава в специално построена от община Кюстендил сграда и ще осигури достъп на местните жители до образователни, здравни и социални услуги, предоставени от екип от специалисти, обучен от Фондация „Здраве и социално развитие“.

Услугите включват: програми за работа с деца (4-5 г.); програми за работа с родители на деца (0-3 г.) и с бъдещи родители, както и програми за работа с младежи (12-16 г.) от ромски произход, които ще бъдат обучавани на различни социални умения.

Планира се центърът да отвори врати още в началото на следващата година.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »