Нашата работа

, ,

Иновативна карта „Децата в семейства“ подкрепя системния подход за превенция на раздялата на деца и родители

През 2021 г. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, съвместно с Nexial и Spring Impact, проведе изследователски проект, ориентиран към превенция на раздялата на децата и семействата в България. 

Събрахме гледните точки на различни заинтересовани страни – представители на държавната администрация, неправителствения сектор, академичните среди, политически фигури, специалисти от практиката на системата за закрила на детето, родители и др. Работихме за намиране на възможно най-обхватно и дълбочинно разбиране на факторите и взаимодействията, които влияят на процесите, предопределящи и съпътстващи раздялата на децата и семействата. 

След направения комплексен анализ беше създадена иновативната карта „Децата в семейства“. Тя показва системите, в които се намират децата и техните родители и другите системи, с които те си взаимодействат. Картата не претендира, че представя изчерпателно съвкупността от всички възможни системи, а е замислена по-скоро като инструмент, който да послужи за преосмисляне на системите и инициирането на целенасочени действия за тяхната промяна.

Следващ етап на работата ни ще бъде представянето на картата на български език, както и популяризирането й сред широк кръг от заинтересовани страни, които да направят конкретни стъпки за въвеждане на реформи в системните правила, политики и структури, както и за промяна на проблемни нагласи и култура. Основна цел ще бъде формулирането и осмислянето на по-широко и комплексно разбиране на системите за закрила и грижи за децата. Чрез картата, и с подкрепата на Tanya’s Dream Fund, ще търсим активно участие от всички слоеве на обществото в България (деца и родители, професионалисти от здравната, социалната и образователната сфери, представители на различни общности, политици, държавни служители, граждански организации и др.) за ангажиране в набор от интервенции, така че повече деца и техните родители да останат заедно и да получат необходимата подкрепа.

Translate »