Нашата работа

Семинар за деинституционализацията и привързаността за български и румънски специалисти

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца, НБУ проведе семинар на тема “Деинституционализация и привързаност”. Участваха представители на Българо – Румънски трансграничен институт по медиация и Отдел за закрила на детето в Русе.

Семинарът беше изграден от две части, които залагат на интерактивните форми на обучение. Това бяха видео и дискусия по конкретен случай. Този семинар е възможен в рамките на проект “Регионален ресурсен център”. Той цели да свърже професионалисти от сферата на закрила на детето, за да им позволи да надградят знанията си в събития наживо, онлайн библиотека и уебинари.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »