Изследователска работа

Извода, който експертите на Центъра направиха е, че деинституционализацията в България трябва да продължи да бъде изследвана: събрани са опит и данни, наличен е достатъчен научен капацитет, създадена е мрежа от съмишленици в международния ѝ контекст. Затова започваме поредно (трето) изучаване на процеса, за което ще информираме участниците в конференцията и всички заинтересовани страни относно неговото развитие. 

Contact Information
Stay in Touch

Our Faculty

Д-р Галина Маркова
Ръководител на центъра

Д-р Галина Маркова

Галина Маркова е доктор по социална работа. Завършва...
Евгения Тонева
Програмен координатор

Евгения Тонева

Евгения Тонева е професионалист с опит в областта...
Translate »