Изследователска работа

Извода, който експертите на Центъра направиха е, че деинституционализацията в България трябва да продължи да бъде изследвана: събрани са опит и данни, наличен е достатъчен научен капацитет, създадена е мрежа от съмишленици в международния ѝ контекст. Затова започваме поредно (трето) изучаване на процеса, за което ще информираме участниците в конференцията и всички заинтересовани страни относно неговото развитие. 

Contact Information
  Stay in Touch

  Our Faculty

  Д-р Галина Маркова
  Ръководител на центъра

  Д-р Галина Маркова

  Галина Маркова е доктор по социална работа. Завършва...
  Евгения Тонева
  Програмен координатор

  Евгения Тонева

  Евгения Тонева е професионалист с опит в областта...
  Translate »