Нашата работа

, ,

Децата и младежите с увреждания в България – как посрещаме техните нужди? (видео)

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ и Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа организираха онлайн семинар за всички професионалисти, които работят в социалната и образователната сфера.

Според едни източници положението с децата и младежите в България не получава желаното подобрение и развитие, както се е очаквало в хода на процеса на деинституционализация. Други източници сочат, че именно при тях подобренията са най-видими и значими. Какво се случва с децата и младежите в България през последните 10-ина години? Как те намират своето място в системата на образованието? Какви услуги могат да ползват? Как се променя ситуацията при тях по време на пандемия?

В уебинара, представен от Радостина Антонова, се включиха като говорители д-р Антоанета Матеева и Мария Гергова.

Антоанета Матеева

Антоанета Матеева е преподавател в магистърски и бакалавърски програми по клинична социална работа на Нов български университет и изследовател в Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ. Тя притежава магистърска степен по Клинична социална работа от НБУ и докторска степен по Психо-социални изследвания от Университета на Западна Англия, Великобритания. Антоанета Матеева има дългогодишен опит от супервизия и обучение на специалисти и междуинституционални екипи за работа с деца в риск и техните семейства. Работи също в областта на оценката на програми и служби и организационното консултиране на социални и образователни институции. Съосновател е на Института по психология на групите и Фондация „Право на детство“. Член е на международни професионални организации като ISPSO и ÖAGG.

Мария Гергова

Мария Гергова e завършила специалност Социална педагогика и социално подпомагане (степен магистър) и специализации по Социален мениджмънт и Етопедия.

Прилага на практика наученото в различни социални институции, като през 20 годишния си стаж е работила на почти всички нива в социалната сфера – от социален работник на терен до директор на социална служба. Изпълнява и длъжност инспектор, където е била ангажирана с извършването на проверки по предоставяне на социалните услуги и социално подпомагане.

Работата ѝ над 15 години като зам.-директор в ОП „Социален патронаж“ гр. София й даде възможност да придобие управленски опит в социална институция.  От 2019г. е директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания /приоритет епилепсия/ „Безброй чудеса“ към Асоциация на родители на деца с епилепсия.

Translate »