Нашата работа

,

Цената на мечтата: уебинар

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет предлага запис на третия пореден уебинар в рамките на проект „Да изпълним (не)възможните мечти“: „ЦЕНАТА НА МЕЧТАТА – РАЗГОВОР С ТРУДОВИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ КОНСУЛТАНТИ НА МЛАДЕЖИ БЕЗ РОДИТЕЛСКА ПОДКРЕПА

Участниците в проекта: Людмила Лилова, Виолена Христова, Станимира Димитрова, Ваня Иванова, споделят опита на т. нар. подкрепяща мрежа, изградена в рамките на проекта. Консултанти от Агенция по заетостта и кариерни центрове в София и Стара Загора разказват за своя уникален опит от работата си с младежи без родителска грижа, на които им предстои да напуснат услугите за деца. Потърсени са отговори на въпросите:

  • Изпълними ли са мечтите за младежите?
  • Каква е ролята на специалистите в този процес?

Модератор: Радостина Антонова, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Станимира Димитрова

Станимира Димитрова е магистър по предучилищна и начална училищна педагогика и магистър Ресурсен учител (Тракийски университет, гр. Стара Загора), сертифициран консултант по международна програма за обучение по кариерно консултиране – Global Career Development Facilitator (GCDF). От 2016 г. работи като кариерен консултант с ученици от I до XII клас.

Ваня Иванова

Ваня Иванова е психолог по НП АНЛ в Дирекция „Бюро по труда“’ гр. Стара Загора. Завършила е бакалавърска степен по психология във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и магистърска степен по приложна психология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. От 6 години работи в Бюро по труда. При работата ѝ с клиенти, целта е успешна реализация на пазара на труда.

Виолена Христова

Виолена Христова има дългогодишен опит като обучител, консултант и посредник в сферата на заетостта.

Людмила Лилова

Людмила Лилова е магистър по социална психология (Югозападен университет „Неофит Рилски“) и магистър по финанси към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Има дългогодишен опит като обучител, консултант и посредник в сферата на заетостта.

Уебинарът е предназначен за професионалисти в сферата на психичното здраве и социалната работа.

Проект „Да изпълним (не)възможните мечти“ е финансиран от Програма Justice на Европейската комисия и се изпълнява от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, в партньорство с Агенция по заетостта, Община София и Община Стара Загора.


pastedGraphic.png

Проект „Да изпълним невъзможните мечти“ финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието се носи от партньорите по проект „Да изпълним невъзможните мечти“. Европейската комисия не носи отговорност за употребата на информацията, която документът съдържа.

Translate »