Нашата работа

,

Първият в България семеен интерактивен център „В света на ранното детство“

Представител на Ноу-хау центъра взе участие в международна конференция на тема “Творческо родителство: създаване на първия в България семеен интерактивен център “В света на ранното детство“, която беше организирана от Сдружение „Еквилибриум“ на 13.09.2017 г. в София.

“Това не е детска градина. Не е просто обучителен или ресурсен център. Това е място за срещи на семейства с малки деца и неформална среда, в която демонстрираме на колеги нашите методи. Учене чрез игра и изследване се отнася както за децата, така и за възрастните. Знания за детското развитие лесно се преподават на теоретично ниво, чрез книги и обучителни материали. Ние поемаме предизвикателството да покажем подходящи за съответния етап на детско развитие практики. Действията ни отразяват нашите принципи, които ще демонстрираме в различни практически ситуации.”, споделят колегите от сдружение “Еквилибриум”.

Повече информация за този иновативен за България център можете да  видите в приложените видеа: 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »