Нашата работа

, ,

Община Кюстендил осигури транспорт до 7 училища в града за децата в Кюстендил

Ромският изследователски екип в Кюстендил към Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца – НБУ има основание да се гордее с  първите постигнати резултати от своята работа.

В изследването на младежи от ромски произход, завършили  средно образование, наред с факторите, помогнали на младежите да завършат училище, изследователският екип идентифицира и един от големите проблеми, които възпрепятстват посещаването на училище: липсата на транспорт от ромския квартал в Кюстендил, който е отдалечен от центъра на града – до училищата.

Изследването беше направено чрез индивидуални интервюта на 17 младежи от ромски произход и търси отговор на въпроса какво помага на децата да завършат средно образование.

Изследването е иновативно от гледна точка на фокуса на провеждането му (то акцентира върху силните страни на изследваните лица) и е първо по рода си не само в община Кюстендил, но и в страната.

Водена и от данните от това изследване, общината взе решение за осигуряване на транспорт на нуждаещите се деца и младежи до седем училища в града, считано от месец февруари 2014 г. Този факт поставя община Кюстендил в позицията на пионер по отношение на вземането на политически решения, информирани от конкретни изследователски данни от самата ромска общност в града.

Translate »