Новини

„Разкази за силата на различието“ – един добър пример за водене на разговор между ученици против насилието

Могат ли младите хора и децата да говорят за сериозни и болезнени теми като насилието и различията? Могат ли те да научат възрастните как по-добре да се справят с конфликтите помежду им? Кои са различните хора и заплаха ли са те?

На тези и други въпроси ученици от пети, шести и седми клас от три столични училища дебатираха, създаваха и разказваха истории в рамките на проект „Разкази за силата на различието“, изпълняван от сдружение „Рефлективно учене България“ и финансово подкрепен от програма „Европа 2022“ на Столична Община.

Ученици, родители, учители и граждани заедно в клуба по дебати

На 11 ноември 2022г. се проведе и финалното събитие по проекта, на което учениците от клубовете за дебати и разказване на истории от 145 ОУ „Симеон Радев“, 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ и 97 СУ „Братя Миладинови“ (партньори и участници в проекта) представиха пред жури и публика подготвените от тях дебати и истории. В голямата и гостоприемна зала на 145 ОУ „Симеон Радев“ се събраха ученици, родители, учители и граждани, за да преживеят заедно с дебатьорите, как се случват на живо дебати. Участниците в проекта представиха дебати по следните теми:

145 ОУ „Симеон Радев“

„Вербалната агресия причинява повече щети от физическата“

31 СУЧЕМ „Иван Вазов“

„Да си различен е предимство“

97 СУ „Братя Миладинови“

„По-добре различни, отколкото еднакви“.

Темите на дебатите са изведени от самите деца, а в подготовката им те са подкрепяни от учители и училищни психолози. Всеки дебат протече с много вълнение от страна на участниците, по-голямата част от които за първи път излизаха на сцена и пред публика. Всички отбори получиха положителни и насърчителни коментари от страна на журито, което бе в състав д-р Антоанета Матеева (НБУ), Евгения Тонева (НБУ)  и Йоана Кирилова, ученичка в 10 клас на 97 СУ, дебатьор и отличен ученик.

Какво е физическа и вербална агресия

Първият дебат представи силни и много добре подготвени аргументи, като учениците най-напред въведоха разбирането за това, какво е физическа и вербална агресия. А след това се застъпваха за тезите си, като един от най-силните аргументи на утвърждаващия отбор, бе че много често е трудно да споделиш с някого, когато си обект на вербална агресия. Друг аргумент бе, че този, който понася вербална агресия първо трябва да разбере и осъзнае, че е жертва на насилие и чак след това ще може да потърси необходимата помощ. Децата от отрицаващия отбор изведоха аргументи, свързани с последствията от физическата агресия, като направиха връзка и с трагичните събития в Украйна. В дебата се включиха ученици от шести клас на 145 ОУ „Симеон Радев“.

Предимствата на различията

Вторият дебат предложи нестандартен формат за провеждане на класически дебат, търсейки аргументи за и против в екипи. Отборите бяха заложили на аргументи, свързани със световната история и цивилизация: „Ако всички бяхме еднакви и се стремяхме към това да не се различаваме от масата, то тогава умове като Галилео Галилей и Айнщайн нямаше да направят своите открития в полза на човечеството“. Според тях различните са силни и те водят останалите. Аргументите на отрицаващия отбор бяха в посока, че може да си различен по добър и по лош начин, а когато си различен по начин, който вреди на другите, то тогава различието не е предимство. В дебата участваха ученици от шести клас на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“.

Как различията променят света, в който живеем?

Третият дебат представи два отбора, които отново работиха по темата за различието. Утвърждаващият отбор беше построил аргументите си на основата на това, че различието не означава да си конфликтен или да взимаш грешни решения и да се противопоставяш, а да можеш да изразяваш себе си, въпреки очакванията на обществото да се вписваш в определени норми.  Отрицаващият отбор представи контрааргументи, с които защити своята теза, че по-скоро обединението и стремежът към единни ценности и общи правила помагат на хората да живеят по-добре заедно. Така двата отбора със своите позиции на революционери и обединители въвлякоха цялата зала в търсене на отговор на въпроса: Създават ли различните хаос, променяйки света? В дебата участваха ученици от шести и седми клас на 97 СУ „Братя Миладинови“.

Методът „сторителинг“ с разкази за домашното насилие

След дебатите Борислава Манчева и Цветелина Анакиева от 97 СУ представиха истории (по метода сторителинг) относно домашното насилие. Те разказаха истории, които са чували от свои съученици или от възрастни, свързани с позициите на жертва, насилник и свидетелите на насилието. От разказите научихме, че младите хора имат отношение по темата за насилието, те са засегнати от насилието лично или през историите на техните приятели. Борислава призова жените и момичетата да не се примиряват с насилието над тях, защото без жените този свят не може да се развива. А Цветелина разказа истории за това, как зад насилника се крие преживяващ болка човек и как има шанс домашното насилие да не се предава през поколенията.

Представянето на клубовете от трите училища показа, че методът дебати развива у младите хора изключителни качества и умения, които те могат да прилагат в отношенията по между си и да бъдат толерантни към различната гледна точка. Разказването на истории пък е начин младите хора да разсъждават върху различни проблеми, както и начин да поставят своите собствени въпроси по важни теми.

В рамките на проекта бяха проведени подкасти с учениците и учителите в трите училища. Те, както и филм за проекта, са създадени от студентите Йоана Пенчева (студент по социология в СУ „Св. Климент Охридски“) и Николай Димитров (студент по кино в Нов български университет). Те са достъпни тук.

Няма по-добър начин да бъде завършен този проект и това съобщение от думите на участник в клуба по дебати и разказване на истории от  31 СУЧЕМ „Иван Вазов“: „Този клуб е най-хубавото нещо, което ми е случвало и за което можех сама да взимам решение“.

По материал на https://reflectivelearningbg.com/aktyalno/final-event/?fbclid=IwAR1ORqdT1V1HjoMtT9iTcTLWY0t9Yx_iNdPw0ks7HQR4M0HFsCeT1YQsZ3s

 

Translate »