Новини

,

Как се работи с най-трудните случаи в социалната и образователната системи, е темата, с която НХЦ участва на форум, посветен на психичното здраве в училище

Омбудсманът на Република България проф. д-р Диана Ковачева организира онлайн дискусия за психичното здраве и детската агресия в и извън училище на тема: „Психичното здраве в училище – необходими мерки“.

Събитието ще се проведе на 8 февруари 2022 г. от 10.00 до 12.30 ч.

Форумът ще анализира проблемите, свързани с психичното здраве на децата и зачестилите случаи на детска агресия. Сред потвърдилите участие са министърът на образованието Николай Денков, представители на СЗО, УНИЦЕФ, преподаватели, директори на училища, психолози, родители и експерти. Омбудсманът отправи и призив за участие към по-широка аудитория във ФБ профила си:

„Вярвам, че на фона на все по-жестоките и зачестили случаи на детска агресия, темата не може да ни остави безразлични. Ценни са всички позиции, за да очертаем не поредната стратегия и концепция, а адекватни и работещи решения срещу все по-честите и брутални прояви на тормоз и насилие на деца над деца.“

Според проучване на НХЦ, проведено съвместно с Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа през 2020г., насилието в училище остава сериозен проблем в България, въпреки съществуващата законодателна база, системата за закрила на детето и предприетите мерки и инициативи. Сред източниците на насилие, идентифицирани от участниците в изследването, са: социално-икономически и етнически различия; семейства, в които няма ясни правила; наличие на неграмотност и ниско ниво на образование; бедност и липса на стабилна работа в семейството и др. 

Как се работи с най-трудните случаи в социалната и образователната системи е въпрос, по който д-р Галина Маркова и д-р Радостина Антонова от НХЦ, НБУ, ще предложат отговор, като представят приложението на Подхода „АМБИТ“  в България. Този Адаптивен, базиран на ментализация интегриран подход е развит от Анна Фройд център, Лондон, за онези деца и младежи, които не търсят и отхвърлят помощ. За период от 18 месеца, екип от 5 експерти от Анна Фройд Център, Лондон, обучи и супервизира 30 специалисти, работещи с деца и младежи, преживели поредица от неуспешни опити да бъдат включени в процес на професионална помощ.  Презентацията ще постави на обсъждане ефекта от приложението на подхода.  

Дискусията ще бъде излъчвана на живо.

Фейсбук страницата на омбудсмана: https://www.facebook.com/diana.kovatcheva 

Линк за присъединяване в платформата Зуум: https://us06web.zoom.us/j/87821675555?pwd=Q3gzdDJQdXB0T2Y1UFhDQXgxTXlBdz09


снимка: Pixabay

Translate »