Новини

Под 25% от децата считат, че е добре сами да инициират свои събития, с които да привлекат вниманието на управляващите върху определен проблем

Повече от 80% от децата в са на мнение, че трябва да бъде назначен възрастен, който да ги представлява и да гарантира, че тяхното мнение е от значение при вземането на решения от правителствата. Това показва наскоро проведено проучване от SOS Детски селища – България.  Проучването е направено в рамките на проект „ЗАЕДНО: Партньорство с деца и младежи за по-добро реализиране на техните права при преодоляване на кризисни ситуации, като Ковид-19 и други извънредни обстоятелства“. 115 деца от уязвими групи на възраст 10-18 години са взели участие в анонимна онлайн анкета. Тя отразява мнението на децата по въпроси, свързани с детското и младежко участие в процеси за вземане на обществени решения.

Като най-актуални теми, по които децата и младежите трябва да разговарят с управляващите и хората, които вземат решения, са посочени образованието, насилието над и сред деца и бедността. 66,7% от анкетираните смятат, че възрастните трябва да предоставят ясна и разбираема информация как децата могат да участват смислено във вземането на решения в България. Децата и младежите показват разбиране и желание да участват в процеси, които ги засягат пряко. Те също имат и познания за начините, по които това може да се случи. Интересно е обаче, че повечето смятат, че начините, по които децата могат да изразят идеите си, минават през структури и механизми, създадени от възрастните.  Като такива са посочени Държавната агенция за закрила на детето, Детски омбудсман, община, участие в различни консултации, кръгли маси, конференции и подобни събития. За сметка на това само около 1/4 от анкетираните считат, че най-добрият начин за тях да участват във вземането на обществени решения е като сами инициират свои събития, с които да привлекат вниманието на управляващите върху определен проблем.

Можете да се запознаете с резултатите от анкетата тук.

Translate »