Новини

Кое прави децата най-нещастни — проучване сред деца относно техните потребности

В наскоро проведено проучване в рамките на проект „Повишаване на капацитета на Сдружение Шанс и закрила“ да създава партньорства в полза на децата“, често посочвани причини от децата за това те да се чувстват най-нещастни са случаите когато:

  • никой не се интересува от мнението и чувствата им,
  • когато не се разбират със семейството си,
  • когато ги изолират, обидят или ударят.

Целите на проучването са да се изследват текущите и нововъзникващи потребности на децата и предпочитаните начини за тяхното удовлетворяване, а също и да се предложат идеи за изготвяне и реализиране на програми и дейности с деца. Участвали са 276 деца на възраст от 7 до 17 год., 192 родители, 71 професионалисти – учители, педагогически съветници, социални работници, психолози, логопеди. 

В публикуваните доклад и препоръки, се отчита факта, че децата живеят в по-динамична и по-бързо променяща се среда в сравнение с предишните поколения – демографски промени, замърсяване на околната среда, активни контакти с други хора и култури, промени в начина на живот, развитие на технологиите, неограничен достъп до интернет. Всички тези фактори могат да се разглеждат като предпоставки за възникване на нови детски потребности, които в еднаква степен са източници на нови предизвикателства и на нови възможности.

За да има полза и смисъл от работата с децата, е необходимо познаване на тези нововъзникващи потребности и търсене на начини за тяхното удовлетворяване.

Някои от въпросите, на които са потърсени отговори са:

Какво би направило децата щастливи? 

Кога децата се чувстват най-нещастни? 

От кого търсят подкрепа децата, когато са в трудна ситуация?

Translate »