Новини

Консултация на ЕС относно интегрирани системи за закрила на детето

Източник и снимка: Европейска комисия

Европейската комисия започна процес на консултацията относно предоставянето на интегрирани системи за закрила на детето като един от търсените ключови резултати от Стратегията на ЕС за правата на детето. Тази инициатива има за цел да подпомогне развитието на интегрирани системи за закрила на детето в  държавите членки на ЕС.

Фокусирана върху нуждите на децата, инициативата има за цел:

  • да насърчи всички съответни органи и служби да работят заедно по един цялостен начин – от предотвратяване на злоупотребата и насилието над деца до тяхната защита. 
  • да представи как да се използват по-добре съществуващите инструменти на ЕС (закони, политики, финансиране), за да се направят системите за закрила на детето по-интегрирани и стабилни, като се избягва капсулирането на отделни части от системите.

След консултациите ще бъде разработена “Препоръка на Европейската комисия за интегрирани системи за закрила на детето” с цел подпомагане на развитието и укрепването на интегрирани системи за закрила на детето в държавите-членки.

Основната цел на системите за закрила на детето е да предотвратяват и реагират на насилието срещу деца и на други нужди от закрила. Наблюденията показват, че предизвикателствата пред осигуряването на закрила на детето са общи за държавите членки. Политиките за превенция за справяне с първопричините и системите за ранно идентифициране понякога са слаби. В различните сфери, в които децата се нуждаят от защита, често липсват подходящи и своевременни реакции и цялостна подкрепа (включително психосоциална). Съществуват и пропуски в механизмите за координация и сътрудничество, предназначени да осигурят подходящи и ефективни реакции между различните части от системата за закрила по мултидисциплинарен начин и въз основа на интегрирано законодателство и политики. Наличието на човешки и финансови ресурси и структури за тяхното координиране също е предизвикателство.

Консултацията се състои от две части. Първата е предназначена за деца, които да дадат своята обратна връзка, а другата за организации/лица, работещи с и за деца:

  1.  Деца от 0 до 17 години могат да участват на български език в онлайн проучване на платформата за участие на деца на ЕС тук . Краен срок: 30 септември.
  2. Други заинтересовани страни като неправителствени организации, експерти и физически лица могат да предоставят обратна връзка тук до 20 октомври.

За да участвате в консултацията на ЕК, е необходимо да се регистрирате предварително.

Translate »