Новини

,

Съветът на Европа единодушно гласува Европейската гаранция за децата

Какво означава това?

На 14.6.2021 г. Съветът на Европа прие препоръката за създаване на Европейска гаранция за детето. Това е първият политически инструмент, който има за цел да се справи с неравностойното положение на близо 18 милиона деца, живеещи в ЕС и изложени на риск от бедност или социално изключване. 

Гаранцията за деца прилага на практика Принцип 11 от Европейския стълб на социалните права относно грижите за децата и подкрепата за деца. Стълбът е стратегията на ЕС за изграждане на справедлива и приобщаваща социална Европа. Препоръки към държавите-членки са да гарантират ефективен и безплатен достъп до образование, здравеопазване и грижи в ранна детска възраст, образователни и училищни дейности, ефективен достъп до здравословна храна с осигуряване на поне едно здравословно хранене всеки учебен ден, както и подходяща жилищна среда.

Национален координатор трябва да представи план за действие в рамките на 9 месеца

Първата стъпка за приложение на документа е определянето на национален координатор по гарациите за децата. В рамките на девет месеца той трябва да представи план за действие, обхващащ периода до 2030 г. Държавите-членки трябва да докладват на Комисията за напредъка при прилагането на тази препоръка на всеки две години.

“Планът за действие на Европейския стълб на социалните права си поставя амбициозна цел за намаляване с пет милиона до 2030 г. на броя на децата в риск от бедност или социално изключване и това беше потвърдено на срещата на върха в Порто. Европейската гаранция за децата е важна стъпка напред към тази цел. Нуждаем се от съгласувани действия, за да сме сигурни, че ще се справим с неравностойното положение и изключването през ранните години на нашите деца, за да гарантираме по-светло бъдеще за техния живот като възрастни.” 

Ана Мендеш Годиньо, министър на труда, солидарността и социалното осигуряване на Португалия

Препоръката включва следните мерки

  • изграждане на политическа рамка за справяне със социалното изключване на децата;
  • осигуряване на поне едно здравословно хранене всеки учебен ден;
  • прилагане на програми за насърчаване на здравето и превенция на заболявания, насочени към деца в нужда и техните семейства;
  • идентифициране и справяне с финансови и нефинансови бариери пред участието в образованието и грижите в ранна детска възраст;
  • предоставяне на образователни материали, включително дигитални образователни устройства, книги, униформи и необходимо облекло;
  • осигуряване на транспорт до образователни заведения;
  • осигуряване на равен и приобщаващ достъп до училищни дейности, включително до участие в училищни пътувания и спорт, развлечения и културни дейности;
  • гарантиране на приоритетен и навременен достъп до социални жилища или жилищна помощ за деца в нужда и техните семейства.

Според Юрочайлд, необходимо е да се преодолее „работата на парче“

Това събитие беше отбелязано на годишната конференция на Юрочайлд в речта на Президента на организацията – Мари-Луиз Колейро Прека:

„Юрочайлд се е борил много време за Детските гаранции. Тази седмица документът се прие и се гласуваха средствата за неговото приложение. Сега трябва да се направи така, че това, което е гласувано на ниво политика в ЕС, да се гарантира в реалността. Трябва да имаме формула за това как Гаранциите се прилагат в различни държави иконтексти. Детската бедност ТРЯБВА ДА СЕ ЕЛИМИНИРА в Европа. Тя беше проблем преди пандемията, а сега се е увеличила. Всяко четвърто дете в Европа живее в бедност и това е срам за Европа. Защото ние сме в авангарда на правата на децата и все пак детската бедност е факт в нашите страни – да, ние инвестираме в образованието и то е безплатно. Но има родители,  които не могат да заплатят за екскурзия, за дрехи, за лаптопи и това трябва да се разреши, т.е. всичко, свързано с образованието да е безплатно. В противен случай, това означава, че децата нямат достъп до образование. Такова неравенство трябва да се преодолее. Как да очакваме от децата, които не участват наравно с другите, да се чувстват добре, да успяват, да се развиват така, че да имат добра работа и да се радват на правата си?“

На въпроса дали смята, че през последните години осъзнатостта по тези въпроси се е повишила, Мари-Луиз Колейро Прека отговаря:

„Надявам се, но не съм човек, който разчита на шанса. Ние трябва да се научим да работим стратегически, да имаме конструктивни идеи и да дадем на децата възможност да говорят, да споделят своите идеи, но отговорността тези идеи да се реализират е наша, на възрастните. Аз мога да ви уверя, че в Юрочайлд страстта за промяна е голяма. Сега трябва да стане така, че политиците в отделните страни-членки да започнат да  прилагат Гаранциите така, че да се преодолее работата на парче, по отделни проекти. Важно е да следим непрекъснато за това дали те, политиците, инвестират дългосрочно в децата, а не си „седят на ушите“ – както имаме израз в Гърция.“

Източник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/14/access-to-key-services-for-children-in-need-council-agrees-european-child-guarantee/

Translate »