Новини

,

Гласувайте за краудфъндинг инициативите на Childhub

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца е партньор на ChildHub (Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа). Това е интерактивна платформа и професионална общност, насърчаваща обучение и обмен на опит в областта на закрилата на детето.

Мрежата има желанието да подкрепи местни организации в Югоизточна Европа и техните иновативни проекти, стремящи се към подобряване закрилата и благосъстоянието на децата. Новата Краудфъндинг Инкубаторна Програма подпомага неправителствени организации чрез осъществяване на техните инициативи и разпространение на получените резултати. Изхождайки от идеята, че краудфъндинг е общностна практика в популяризирането на даден проект и събирането на средства от обширен кръг от хора, се надяваме че можем да разчитаме на вас, нашата общност, в осъществяването на този проект.

В отговор на първата ни процедура по кандидатстване за участие в кампанията получихме няколко обещаващи идеи с потенциал да подобрят благосъстоянието на децата не само в една от държавите, но които могат да бъдат лесно адаптирани във всички държави от нашия регион. Търсихме идеи, които са атрактивни, ориентирани към практиката и ангажиращи както широката публика, вкл. специалисти по закрила на детето, така и родители и деца.

Щастливи сме да обявим и споделим двете избрани инициативи:

  • Психо-образователна книжка с истории и практически активности, помагащи за разпознаване и контролиране на емоции в периода на ранното детско развитие от Quendra STEPS.
  • ‘Pričamo’ (‘Говорим’) – кратки видео серии, отнасящи се до психичното здраве и помагащи на деца и младежи за адресирането на проблеми в тази област.

Подробности за двете инициативи можете да намерите на сайта на Childhub: https://childhub.org/bg

На този етап се нуждаем от вашата помощ, за да изберем окончателния кандидат, който ще получи възможността и подкрепата от нашата Краудфъндинг Програма.

Translate »