Нашата работа

Националната среща „СИРИУС“

На 24 април 2019г. представител на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ все участие в националната среща „SIRIUS: Положително развитие и стъпки напред за образователна интеграция на децата бежанци: добри практики от България и Европа“.

Срещата беше организирана от Мулти култи колектив, Министерство на образованието и науката и Върховният комисариат на ООН за бежанците. Срещата събра на едно място представители на всички заинтересовани страни в сферата на образователната интеграция на децата бежанци – правещите политики, бежански и родителски организации, училища, държавни агенции, международни организации, НПО, изследователски центрове. Те обмениха добри практики на европейско и национално ниво по следните теми:

  • Непридружени непълнолетни бежанци и търсещи закрила в училищна възраст
  • Взаимодействие между училище и НПО
  • Развитие на капацитета на учители за работа с деца бежанци
  • Повишаване мотивацията на родителите на деца бежанци за включването им в образование

Работата на екипа на Ноу-хау центъра с непридружени деца и младежи по проект „Да изпълним (не)възможните мечти“ беше представен съвместно с представител на Държавна Агенция за Бежанците. Участниците в срещата проявиха голям интерес към подхода, разработван и прилаган от НХЦ в работата с тази група младежи. Моделът, находките и резултатите от работата бяха единодушно признати от участниците в срещата като иновативни за България.

Международната мрежа „SIRIUS – Мрежа за политики за образоване на мигрантите“ обединява ключови заинтересовани страни в областта на миграцията и образованието от цяла Европа, включително политици, изследователи, практици и представители на мигрантските общности. SIRIUS осъществява трансфер на знания и влияе върху развитието на политиките, за да помогне на учениците от мигрантски произход да постигнат същите образователни стандарти като техните местни връстници. Събитието се съ-финансира от Европейския съюз по проект SIRIUS 2.0 – Мрежа за политики за образоване на мигрантите.

http://www.sirius-migrationeducation.org/

Translate »