Нашата работа

, ,

Доходите на домакинствата пряко влияят върху благосъстоянието на децата

Неотдавнашно проучване, публикувано на 12 юли 2017 г. от Центъра за анализ на социалното изключване (CASE) в London School of Economics, показва, че доходите на семейството пряко засягат перспективите за живот на детето.

Връзка между увеличаването на доходите на домакинствата и подобряването на детското здраве

Констатациите сочат, че при разработването на решения за подобряване на развитието на децата трябва да се има предвид финансовото благосъстояние. Петдесет и пет от шестдесет и един казуса показаха, че наистина има връзка между увеличаването на доходите на домакинствата и подобряването на детското здраве например в областите на когнитивните постижения или социалното и поведенческо развитие. По отношение на цифрите статията съобщава, че увеличаването до 1000 щатски долара в бюджета на домакинствата в САЩ през 2000 г. е свързано с повишаване на когнитивните постижения, които обхващат между 5% и 27%. В частност в Обединеното кралство констатациите представляват силен контрааргумент срещу правителствените политики, благоприятстващи съкращаването на социалните помощи.

Критична оценка на британските образователни инвестиции

Освен това докладът представя една критична оценка на британските образователни инвестиции, насочени към деца от по-беден произход. Финансовата помощ от този род, според статията, е изложена на риск от неправилно насочване, ако финансовото състояние на детето продължава да ескалира. Критиката иска да насърчи промяната в начина, по който в момента се осъществява подкрепата при детската бедност. Детската бедност е в процес на увеличаване в Обединеното кралство и досега само програмите за ранна детска възраст са постигнали значителни резултати, докато програмите, насочени към младежта и заетостта, изглежда са се представили по-слабо.

Ефект от детската бедност върху развитието на мозъка

Надяваме се, че широкото участие на социалните учени и невробиолозите в научноизследователски проекти, касаещи ефекта от детската бедност върху развитието на мозъка, ще изисква по-голямо внимание към значението на икономическия контекст, в който се осъществява развитието на детето и родителството. Според Купър е важно да се отбележи, че родителските практики се различават значително и трябва да се обърне повече внимание на икономическия контекст, в който се извършва родителстването. Тази перспектива позволява да се идентифицират първопричините за неравенството, а не да се възстановят старомодните предразсъдъци, напр. да се обвиняват безработни родители за по-лошото представяне на децата им.

В миналото несъгласните страни развиваха нефинансови контраанализи, които се съсредоточават върху въпроси като психическото състояние на майката и средата за учене в дома (докато настоящето изследване ги разглежда като междинни резултати) и подчертаваха, опитът през детството има по-голямо влияние от финансовото благосъстояние. Изглежда, че техните позиции трябва да бъдат преосмислени по отношение на по-широко приобщаване и в светлината на днешната катастрофална рецесия и влошените условия на бедност. Представените от CASE констатации представляват отлични резервни доказателства, които могат да бъдат използвани от политиците, за да предложат план в полза на увеличаване на държавните помощи, предназначени за най-бедните семейства.


Източници:

Мрежа за закрила на детето

Гардиън

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »