Нашата работа

, ,

Резултати от „ДеИ на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“

Международната конференция „Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“, която се проведе между 5 и 8 ноември 2019 г. събра над 250 участници. Това бяха представители на всички заинтересовани страни – учени, практици, политици, младежи, живеещи в резидентни услуги, граждански и правозащитни организации, родители, представители на държавни институции и донорски организации. Бяха представени 31 държави в Централна и Източна Европа, САЩ, Австралия и Азия. Съорганизатори на конференцията бяха: Министерство на труда и социалната политика на Република България; Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет; Фондация „Сийдър“; УНИЦЕФ; SOS Детски селища; Еurochild; „Надежда и домове за децата“; Фондация Лумос. 

Широката мрежа от организатори символизираха сътрудничество между политики-академия-практика, глобалния обхват на ДеИ, грижата за човешките права. Екипността между съорганизаторите гарантира мащаба на събитието: богата на теми програма, международно участие и възможност за дебати.

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, си постави задача да обобщи приноса на участниците в конференцията за да стимулира нови дискусии, свързани с реформата, да породи идеи за това как тя да продължи, да провокира действия за нейното приложение в практиката. Пълния текст на обобщението на резултатите публикуваме тук:

Резултати от „ДеИ на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“

Извода, който експертите на Центъра направиха е, че деинституционализацията в България трябва да продължи да бъде изследвана: събрани са опит и данни, наличен е достатъчен научен капацитет, създадена е мрежа от съмишленици в международния ѝ контекст. Затова започваме поредно (трето) изучаване на процеса, за което ще информираме участниците в конференцията и всички заинтересовани страни относно неговото развитие. 

Докладите от предходните две изследвания можете да намерите тук:

Доклад: Деинституционализация – Случаят България 2013г.“ Доклад: Деинституционализация – Случаят България 2017г.“

 

Translate »