Обучения

Обучителната програма предлага осигуряване на международни стандарти, консултирана е с международен екип от преподаватели по социална работа. Международен консултативен съвет има задача по поддържането на заявените от магистърската програма стандарти за работа с деца и семейства в България и гарантиране на това, че обратната връзка от студенти и практици е интегрирана в преподаването.  

Contact Information
Stay in Touch

Our Faculty

Д-р Галина Маркова
Ръководител на центъра

Д-р Галина Маркова

Галина Маркова е доктор по социална работа. Завършва...
Translate »