Нашата работа

,

ChildHub набира професионалисти в областта на закрила на детето за обучение по механизма “peer-to-peer support”

ChildHub набира желаещи професионалисти в областта на закрила на детето за участие в обучение за обучители по механизма “peer-to-peer support”, организирано от фондация Terre des Hommes – Будапеща. Обучението ще се проведе от 5 до 7 декември 2018 г. в гр. Будва, Черна гора. Работен език на обучението ще е английски език. Разноските ще бъдат поети от организатора.

Желаещите могат да се включат до 10 ноември 2018 г. с изпращане на заявка за участие по следните две точки:

1. Мотивация за участие за дейности в областа на закрила на децата.
2. Предложение за реализиране на последващо обучение в България с група от минимум 10 души по наученото по време на обучението.

ChildHub ще обяви имената на избраните участници в лична кореспонденция до 15.11.2018.

Моля, изпращайте заявките на radostina@knowhowcentre.org.

Translate »