Нашата работа

,

От „потребители“ към активисти

Каним родители да участват в първото изследване на родителския активизъм в България

Екипът на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в Нов български университет кани родители, които се опитват да променят системите (социална, образователна и здравна), да участват в изследване на родителския активизъм. Това изследване ще информира участниците в тези системи за усилията, които родители полагат, за да гарантират, че тези системи работят в интерес на хората. Целта на изследването е да систематизира знанието за родителски инициативи, бариерите пред тях и факторите, които спомагат за тяхното преодоляване.

Какво е нашето определение на активизма?

Активизмът е процес. Той започва 1/ от действията на един човек, който иска да отстои правото си на достоен живот, като запази семейството и се бори за неговото развитие, 2/ преминава през привличане на други хора в сходна ситуация, 3/ определя кауза и цели, 4/ планира действия, които ги преследват. Целите могат да засягат по-големи или по-малки групи и да засягат промени на начина, по който хората биват третирани от системи и политики: Семейство – Хора от общността – Хора от цяла България със сходни проблеми – Членство или лидерство на неформална група на родители-активисти – Членство или лидерство на организация – Членство или лидерство на движение.

Какви са резултатите от изследването до този момент?

В първите месеци на проекта екипът на НХЦ анализира данни от наши изследвания на  процеса на деинституционализацията, както и наш опит от директна работа с родители. Извод, който направихме е, че активизмът е по-развит от родители на деца с увреждания и от родители, които инициират промени в образователната сфера. Някои родители са успешни в индивидуалните си действия, други сформират групи със сходни интереси. Има родителски организации, които работят на национално и на международно политическо ниво. Има много активни родители, които не осъзнават, че са активисти. Други родители имат нужда от това да се свържат със съмишленици. Открихме, че активизмът е най-неприсъщ за социалната система. 

В следващия етап идентифицирахме 20 организации, които подкрепят активизма на местно и национално ниво. В среща с тях се съгласихме, че инициативни родители и родителски групи има. За да се превърнат от „потребители на социални услуги“ в активисти, има нужда от общност, която да изучава и развива активизма.

33 родителски организации

На територията на страната ни функционират 33 родителски организации. Някои от тях са заявили себе си в публичното пространство, за други узнахме от партньори. Това са организации, които са ръководени от родители или сдружения между родители, съмишленици и специалисти (социални работници, психолози, юристи и др.). Тези 33 организации попадат в следните категории: 

  • активни родителски движения за права на децата с увреждания и проблеми в развитието;
  • родителски групи и движения в образователната сфера /родителското участие и овластяване в ромската общност по оста образование/; 
  • родителски групи и организации в сферата на здравеопазване и психично здраве /права на деца с редки, онкологични заболявания; 
  • превенция и подобряване на грижата за бременни и родилки и равен достъп до здравна грижа; 
  • родители на деца злоупотребяващи с психоактивни вещества/; 
  • родителски групи и движения с кауза споделено родителстване и 
  • родителски групи в областта на превенция на насилието. 

Кой подкрепя активизма?

Всяка инициатива обикновено се реализира с подкрепа – от хора и организации. 

Идентифицирахме 40 организации и индивиди, които подкрепят активизма в социалната, образователната и здравната система, както и 46 групи в социалните мрежи, които имат активни позиции, цели и каузи за промяна, свързани със социалната сфера. 

14 изследователи – представители на различни региони

Екипът се състои от 14 изследователи, представители на различни региони в България. Те ще изготвят карта на родителския активизъм. В екипът има хора от ромски и български произход, представители на НПО с дейност в социалния, образователния и здравен сектор, както и родители с личен опит от системата за закрила на детето в България.

Можете да споделите Вашия опит като родител чрез попълване на он-лайн въпросник

И вие можете да се включите в процеса на изучаване на активизма в България, за да научим повече за това как той се развива, кои са бариерите пред него, какво е необходимо на активните родители, за да постигат исканите промени в системите, които им помагат.

Към въпросника: https://forms.gle/VGCwXp8Y3baKSFqRA

Ако желаете да Ви информираме за нашите дейности, можете да се абонирате безплатно за новинарския ни бюлетин ТУК.

При въпроси от Ваша страна, можете да се обърнете към д-р Галина Маркова, ръководител на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, galina.markova.khc@gmail.com, тел. 088 2 441 271.

Лице за контакт и координатор на изследователската работата е  д-р Жаклина Андонова, jackqueline.andonova@gmail.com, тел. 0895 471 444.

———————————————————————————————————————-

Свързани статии: https://knowhowcentre.nbu.bg/roditeli-gotovi-za-roditelski-aktivizym/

Translate »