Нашата работа

Къде сме наистина по пътя на деинституционализацията – какво научихме от децата, семействата и общностите?

Работата на четирите регионални изследователски екипa приключва с формулирането на ключови находки и инициирането на действия на местно ниво.

Обобщаването на данните от третото национално изследване на процеса на деинституционализация (ДеИ), което Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца проведе през 2020 и 2021 г, е към своя край и предстои да бъдат съставени и представени финалните продукти. Работата на четирите регионални изследователски екипa приключва с формулирането на ключови находки и инициирането на действия на местно ниво. В момента работим и по обобщаване на препоръки за развитие на националните политики за ДеИ и апробираме изработената по време на изследването рамка от индикатори за проследяване на ефекта и оценка на тези политики. 

Щастливи сме да споделим с вас, че финалният документ с обобщени находки и препоръки ще има и своя версия за деца, по която работим заедно с част от младежите, които се включиха в изследователския процес като съ-изследователи по методологията „Изследване в хода на действието“ (Participatory Action Research).

С повече от 270 участници в изследването откроихме и анализирахме темите

Заедно с повече от 270 участници в изследването откроихме и анализирахме много и различни теми, които имат своето място в големия разговор за ДеИ като амбициозна реформа в грижата и подкрепата за уязвими деца и семейства и значима социална промяна отвъд закриването на старите институции и създаването на нови резидентни услуги, които да ги заменят. В настоящия момент, когато последното вече е факт, именно тези теми задават и новия фокус на усилията по ДеИ. 

В края на изследователската ни работа ви каним да се включите в семинар, който обръща обичайния разговор за ДеИ: вместо да започнем с оценка и коментари по процеса като цяло и да стигнем до специфични проблемни точки, този път ще представим няколко конкретни теми, които изследвахме в дълбочина и които смятаме за особено значими и през тях ще опитаме да оценим къде сме по пътя към ДеИ. Бихме искали да демонстрираме многоизмерността на разговора за ДеИ и да представим неговото развитие през различни призми.

Бихме искали също да откроим и различните профил и лична оценка на значимостта на темите на участниците в този изследователски процес. Това е важно, защото формулирането на общи препоръки и индикатори съвсем не е достатъчно да свидетелства за комплексността, както на разговора за ДеИ, така на ролите на участниците в него.

Семинарът ще се проведе на 25 ноември 2021 г. от 14:00 до 16:40 часа в платформата zoom.

Той ще бъде разделен на две части. В рамките на първата част, озаглавена „Общности и семейства“, изследователи и съ-изследователи ще представят темите:

  • ромските общности и раздялата на децата и семействата
  • родителите на децата в деинституционализираната резидентна грижа
  • осмислянето на опита и инициативата за промяна на местно ниво

Втората част носи заглавието „Деца“ и в нея ще попаднат темите:

  • разговорът с децата: закрилата, грижата, спестената информация и заблудите
  • мнението на децата за грижата и реформите
  • общуването с децата в грижа и потенциала да учим от тях докато помагаме

Можете да заявите своето участие, като се регистрирате на следния линк: https://forms.gle/WjZ96Qn8Rv1rS4ct5

Translate »