Нашата работа

,

Нови данни за реформата в грижите за децата в 16 европейски държави

Opening Doors campaign website обяви нови факти в областта на реформата за закрила на детето в 16 европейски държави през 2017 г. – “процесът на деинституционализация продължава, но в Европа продължават усилията”.

Последното обобщение на данни идентифицира ключовите постижения и пропуските в реформата на деинституционализацията във всяка участваща държава от държавите-членки, страните в процес на присъединяване и страните в съседните на ЕС държави. Данните се съсредоточават върху политиките, които регулират деинституционализацията и предотвратяването на изоставянето на деца; ангажираността на гражданското общество; съществуващо ноу-хау; достъп до услуги в общността и използване на средства от ЕС.

“…..все още съществуват предизвикателства, тъй като над 10 000 деца живеят отделени от семействата си. Към септември 2017 г. в България има 2 346 деца в приемна грижа, 5 375 деца са настанени при роднини и 29 612 деца живеят в 283 домове за малки групи (по-широко известни като „Центрове за настаняване от семеен тип“) в България. Гражданското общество изказва сериозни опасения относно качеството на различните видове алтернативни грижи и начините, по които решенията, свързани с деца, се вземат, прилагат и наблюдават.”

Пълния текст на публикацията с данните за България на английски език можете да прочетете тук ТУК.

Translate »