Нашата работа

,

Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност в България

На 24.01.2018 г. се проведе среща-консултация по повод създаването на Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност в България, на която участва представител на Ноу-хау центъра. Проектът е иницииран от Тръста за социална алтернатива и ще се реализира в рамките на две години (2018-2019 г.) с финансовата подкрепа на Институт „Отворено общество“.

Целта на мрежата е

  • да развива експертния капацитет сред ромските и други специалисти по ранно детско развитие (РДР), работещи с ромски общности;
  • да работи за увеличаване на броя на специалистите в областта на ранното детско развитие в ромската общност;
  • застъпничество за промени в политиките, насочени към подобряване на достъпа на ромските деца до висококачествени услуги.

Това ще бъде мрежа, обслужваща специалистите в областта на ранното детско развитие, които работят с ромски деца. Посредством нея ще се подпомага повишаването на качеството на услугите за децата в ранна възраст от ромската общност в България.

Срещата събра заинтересованите страни. Участващите имаха възможност да дадат своите предложения за подобряване и надграждане както по отношение на дейностите, така и по отношение на управлението на Мрежата.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »