Партньорства

В рамките на програмата се използва изследователския метод Изследване в хода на действието, който изучава процеси в общността, за да постигне положителни промени за хората. Програмата се реализира в контекст на съгласувано партньорство с община и по нея Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца предоставя услуги, чийто ефект е оценен. В изпълнението на програмата на местно ниво се включват всички заинтересовани лица в процеса, за да чуе тяхната обратна връзка и я интегрира в нея. Програмата създава креативна среда на учене от опита.

Contact Information
Stay in Touch
Translate »