Партньорства

Порталът за закрила на детето е интерактивна платформа за професионалисти. Тук  се обменят опит и знания, учим се един от друг, предлагаме и получаваме подкрепа.

Въведение

Порталът за закрила на детето е иницииран от група физически лица и организации от 10 страни от Югоизточна Европа и в целия европейски регион. Като професионална общност, ние се стремим към по-безопасна, подкрепяща и приобщаваща среда за всички деца. Ние се обединяваме за реализацията на този амбициозен проект, за да осигурим на специалистите по закрила на детето инструменти за работа и развитие, място за постоянно учене и комуникация и възможност те да се превърнат в част от силна регионална общност от практици.

В портала за закрила на детето, можете да:

  • УЧИТЕ И ИЗСЛЕДВАТЕ: този сайт обединява ресурси за бързо учене, като препечатки, видео и други, както и уебинари, ресурси за обучители и различни материали за самостоятелна работа.
  • ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОЛЕГИ: да се възползват от нашето членство, да търсите  колеги, свободни работни места и събития във вашия район.
  • ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ: във форума можете да обсъждате различни теми с колеги от други страни и организации, можете да задавате професионални въпроси или дори да поискате консултации по застъпническа дейност, да предлагате за обсъждане трудни случаи или да участвате в други дискусии по случай.

Партньори по изпълнението на Портала за закрила на детето са: Регионалното бюро на Terre Des Hommes в Югоизточна Европа, Terre Des Hommes -Aлбания и Косово,Спасете децата -Северозападните Балкани, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в България, Brave – горещ телефон в Хърватия, Terre Des Hommes – Молдова, Terre Des Hommes – Румъния, Център за младежка интеграция в Сърбия, и в Центъра за върхови постижения в грижите за деца в Шотландия (CELCIS). Ние се стремим да вдъхновим и включим много други професионалисти и организации от региона и извън него. Във всяка от горепосочените държави съществуват регионални координатори, с които можете да се свържете или срещните. Моля, вижте списъка с партньори тук и на страницата «Свържете се с нас»  ще намерите информация за контактите на всеки координатор. Порталът за закрила на детето е събрал много хора, ресурси и знания. Каним ви да се свържете с нас, да станете член, да участвате, да споделяте и да се учите, да направим тази общност от практици още по-силена и по-влиятелна, в името на най-добрата закрила на децата.

Contact Information
Stay in Touch

Our Faculty

Д-р Галина Маркова
Ръководител на центъра

Д-р Галина Маркова

Галина Маркова е доктор по социална работа. Завършва...
Translate »