Събития

Latest Past Events

Кръгла маса: „Междусекторното сътрудничество: емоционални и законови бариери пред него“

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет и Държавна агенция за закрила на детето организират кръгла маса на тема: „Междусекторното сътрудничество: емоционални и законови бариери пред него“. Междусекторното сътрудничество е трудно постижима цел. Създадени нагласи, сложна комуникация и трудни случаи са само някои бариери пред него. В сферата на детското благосъстояние освен сътрудничеството […]

Междусекторно сътрудничество в контекста на Европейската гаранция за детето (част 2)

НБУ в центъра ул. „Георги С. Раковски“ 191Б, София

Съветът на Европейския съюз прие Препоръки за създаване на Европейска гаранция за детето на 14 юни 2021 г., а с решение на Министерски съвет през ноември 2022 г. беше приет Национален план на България за действие в изпълнение на тези препоръки. Основна цел на тази нова политика е да осигури равен безплатен достъп до ключови […]

Междусекторно сътрудничество в контекста на Европейската гаранция за детето

НБУ в центъра ул. „Георги С. Раковски“ 191Б, София

Съветът на Европейския съюз прие Препоръки за създаване на Европейска гаранция за детето на 14 юни 2021 г., а с решение на Министерски съвет през ноември 2022 г. беше приет Национален план на България за действие в изпълнение на тези препоръки. Основна цел на тази нова политика е да осигури равен безплатен достъп до ключови […]

Translate »