Събития

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Дискусионна среща – февруари 2020

13/02/2020 @ 16:00 - 18:00

Темата на февруарската дискусия ще бъде:

„Mястото на социалната работа в училище“

Дискутантите Анет Маринова, Катерина Златкова и Иван Пейчев ще споделят свой практически и изследователски опит в работата си в полето на приобщаващото образование, децата в риск и с трудности в поведението. В светлината на обсъденото, те ще очертаят области в процеса на обучението на децата, които показват смисъла и мястото на социалната работа в училище, както и необходимостта от прилагането на подходи, основани на сътрудничество и взаимодействие между всички ангажирани участници – вътре в училище и в по-широката общност извън него.

Модератор: д-р Антоанета Матеева, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ

Анет Маринова

Анет Маринова има дългогодишна психо-социална практика за приобщаващо образование и правата на детето в полето на образованието. Участвала е в създаването на новия Закон за предучилищно и училищно образование, както и в други нормативни документи и национални политики за децата и техните семейства. Има опит като член на екипа за управление на два от първите пилотни проекти на МОН – „Включващо обучение“ (2012-2015) и “Подкрепа за равен достъп и образование” (2015-2017), насочени към подкрепата в обучението на децата в детските градини и училищата. Член е на Българско общество за лаканианска психоанализа, Сдружение „Дете и пространство“ и на Българска асоциация по психотерапия. Преподава Психология на образованието в магистърската програма Психология на развитието към НБУ. Към момента е докторант в Института за изследване на населението и човека към БАН. Продължава да работи в 23 Средно училище „Фредерик Жолио Кюри“ в София.

В дискусията ще участва със споделяне на опит от професионалната си практиката, която се ориентира от образованието й по клинична социална работа и по-нататъшното надграждане в клинични умения за работа с деца в сложния контекст на училището.

Катерина Иванова Златкова-Дончева

Катерина Иванова Златкова-Дончева е доктор по педагогика (2016), преподавател в катедра „Педагогика“, Педагогически факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Научните ѝ интереси са свързани с изследвания за менторството, социална работа с деца в риск, приобщаващо образование, емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст, социална работа в училище. Автор е на 25 научни публикации на български и английски език в национални и международни издания, както и на  научна монография, доказваща ефекта от индивидуалния менторски подход в социалната сфера (Менторството и децата в риск. Бургас: Либра Скорп, 2018). Обществена дейност: председател на УС на две НПО, доставчици на социални услуги за деца в риск; член на Областен координационен механизъм по деинституционализация – област Велико Търново; Областен съвет по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016–2020 година за област Велико Търново; Местна комисия за закрила на детето към Община Горна Оряховица; член на  Обществен съвет за социални услуги към Община Горна Оряховица. От 2006 година е ръководител и координатор на над 150 социални и образователни проекта, свързани с подкрепата на деца в риск и деца със специални образователни потребности. В професионалното си развитие има опит и като заместник-директор в училище (2014–2016 г.).

Иван Пейчев

Иван Пейчев е експерт и иноватор в сферата на социалната и педагогическата психология в България. Кариерното му развитие е започнало от младши експерт в РУО и преминава през длъжностите: педагогически съветник, училищен психолог. От 01.09.2017 година е заместник-директор на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец. От няколко години работи със сдружение „ЗОВ България“ и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново в посока апробиране на социалната работа в училище. Има богат опит в работата с учители, ученици и родители. Професионалните му интереси са насочени към приобщаващото образование. Мотото му е, че само заедно (родители, ученици и учители) можем да успеем. С вирусния си оптимизъм гледа да зарази всички.

Organizer

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет
Phone
+359877369483
Email
info@knowhowcentre.org
View Organizer Website

Venue

Столична библиотека, зала „Виктория“
пл. „Петко Р. Славейков“ 4
София, 1000 Bulgaria
+ Google Map
Phone
+359 2 989 0609
View Venue Website
Translate »