Събития

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ И РОМСКАТА ОБЩНОСТ – ТОЧКИ НА ПРЕСИЧАНЕ И ВЛИЯНИЕ

16/01/2020 @ 16:00 - 18:00

Защо политиките на „образователна интеграция“ на децата от ромски произход не успяват да постигнат заявяваната цел отвъд обичайното „защото ромите не ценят образованието“ и „защото ромите не искат да се интегрират“?

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, организира дискусия на тема:

„СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ И РОМСКАТА ОБЩНОСТ – ТОЧКИ НА ПРЕСИЧАНЕ И ВЛИЯНИЕ“.

Дискутантите си поставяме за цел да представим както данни от най-скорошни изследвания в областта, така и да потърсим съвместно с участниците отговори на въпроса: Защо политиките на „образователна интеграция“ на децата от ромски произход не успяват да постигнат заявяваната цел отвъд обичайното „защото ромите не ценят образованието“ и „защото ромите не искат да се интегрират“? Първо ще разследваме какво се има предвид под „образователна интеграция“ в многобройните национални документи, както и каква е целта на тези политики, според същите тези документи. След което ще се вгледаме в случващото се с децата от ромски произход в днешното българско училище и пред какви развитийни въпроси поставят завършилите средно/висше образование ромски младежи ромската общност и социума ни като цяло.

Говорители на срещата ще бъдат:

МАЙЯ ДИМИТРОВА ГРЕКОВA

Майя Димитрова Грекова е доктор на социологическите науки (2002), професор по социология (2004), дългогодишен преподавател в Катедра Социология на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Научните й интереси са фокусирани върху проблемите на човешките отношения, малцинствата, ромите в България. Основни публикации: Аз и другият (Измерения на чуждостта в посттоталитарното общество). София: изд. на Софийски университет, 1996; (Малцинство: социално конструиране и преживяване. София: Критика и хуманизъм, 2001); Общност с другия (лекции по социология на социалните общности). София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2017; Какво е сбъркано с политиките на „интеграция на ромите в България“?. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2019.

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА ЖИВКОВА-БАЛАШИКОВА

Людмила Петрова Живкова-Балашикова произхожда от известна ромска фамилия музиканти. Има магистърска степен по специалността «Кино и телевизиона режисура» към ЮЗУ «Неофит Рилски». От 2000 г. е инициатор и участник на повече от сто проекта, свързани с развитието на ромската общност в България, нейната история, култура и образование. Основател е на Студентско ромско общество за междуетнически диалог, чиято цел е развитието на висшето образование сред ромските младежи. Кандидат-докторант към Института по етнология и фолклористика на БАН.

РАДОСТИНА АНТОНОВА

Радостина Антонова има магистърска степен по психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и към момента e докторант към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Социология“. Работи като изследовател и координатор на проекти в Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет. Тя има повече от 18-годишен професионален опит в директна работа сред, разработване, внедряване и оценка на различни методи за превенция и интервенция и терапевтична работа сред уязвими групи като ромски общности, проституиращи жени и мъже, LGBTQIA общност и хора с интелектуални затруднения. Автор е на над 20 научни публикации в български и международни списания, между които и British Medical Journal.

Organizer

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет
Phone
+359877369483
Email
info@knowhowcentre.org
View Organizer Website

Venue

Столична библиотека, зала „Виктория“
пл. „Петко Р. Славейков“ 4
София, 1000 Bulgaria
+ Google Map
Phone
+359 2 989 0609
View Venue Website
Translate »