Нашата работа

,

Завръщане у дома от дома

На 27 септември беше представен проект “Завръщане у дома от дома”. Проектът се изпълнява от Нов български университет (НБУ) и цели обмен на информация и експертиза на централно и местно ниво в подкрепа на процесса на деинституционализация. Проектът е подкрепен от българското правителство и финансиран от Фондация „Оук”.

Проектът, ще се реализира от НБУ за период от три години и е насочен към създаването на Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца с цел да се подкрепи правителството по отношение на закриване на специализираните институции за деца и съобразяване с индивидуалните нужди и потребности на детето. Центърът ще работи съвместно с Правителсвтото за разработване на ефективна стратегия за деинституционализация и развитието на семейна грижа; повишаване на българската експертиза за управление на проекти по деинституционализация; осигуряване на адекватното протичане на процеса, с анализ на грешките и етапите на изпълнение на ниво политика; подобряване координацията и комуникацията в процеса на деинституционализация с всички заинтересовни страни; повишаване квалификацията и уменията на всички специалисти, ангажирани с грижата за деца; обмяна на опит и добри практики в областта на деинституционализация на грижите за уязвимите деца и развитие на услуги за деца и семейства.

Translate »