Новини

Текущи свободни позиции за изследователи

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца търси да назначи двама изследователи.

Две свободни позиции: Изследователи за настоящи изследователски проекти

Търсим професионалисти за своя малък, но много динамичен екип, със следната образователна степен и квалификации:

  • Докторантура (PhD или пред защита) в следните области: психология, социология, политически науки, антропология, социална работа.
  • Опит в провеждането на изследвания, които изискват работа с количествени и качествени данни
  • Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо)
  • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
  • Умения за писмена и устна комуникация

Гъвкаво работно време с възможности за почасова работа, 4-часов или 8-часов работен ден при 5-дневна работна седмица.
Моля изпращайте кандидатури (автобиография и мотивационно писмо) на galina.markova.khc@gmail.com

При успешно преминат подбор ще бъдете поканени на събеседване.

Translate »