Новини

Eurochild с ресурси относно пандемията COVID-19

Избухването на корона-вируса вероятно ще хвърли светлина върху нестабилността на нашите системи за социална сигурност, здравеопазване и благосъстояние, както и върху нивото на солидарност в обществото ни. Eurochild е мрежа от различни организации и отделни лица, работещи в цяла Европа за насърчаване на правата и благополучието на децата и младите хора. Наскоро Eurochild обяви, че мисията, поставяща децата в сърцето на Европа, сега е по-важна от всякога и публикува списък с ресурси за подпомагане на заинтересовани лица, родители и деца, както и на организациите с нестопанска цел.

Повече информация на английски език е налична на следния линк: https://www.eurochild.org/news/covid-19/?utm_source=email&utm_campaign=Update_on_Eurochild_General_Assembly_and_how_we_can_support_each_other&utm_medium=email

Translate »