Новини

,

Започва краудфъндинг програма

„Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа“ (Childhub) е професионална общност и интерактивна платформа в областта на закрилата на детето, която се стреми към безопасна, насърчаваща и включваща среда за всички деца в Югоизточна Европа. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца е изпълнител за България на международния проект на мрежата.

В онлайн платформата на Childhub има повече от 10 000 регистрирани членове, а през 2019г. повече от 219 000 посетители. Благодарение на активното участие на професионалисти, които споделят знания и опит в  областта на работата с деца, тази общност се разраства все повече с всеки изминал ден.

Уповавайки се на опита си в мобилизиране на онлайн общностите, нашите колеги от платформата на мрежата биха искали да подкрепят организации от Югоизточна Европа в използването на краудфъндинг за иновативни проекти в областта на образованието и закрила на детето.

Затова стартираме процедура за кандидатстване по тази краудфъндинг програма. Заинтересованите организации са поканени да изпратят своите идеи до 31 май 2020г. Най-добрите 3 предварително избрани идеи ще преминат през общностно гласуване в „Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа“ и една избрана идея ще се възползва от тази подкрепа.

Повече информация за кандидатстване можете да прочетете тук:

https://childhub.org/bg/child-protection-hub/kraudfnding-programa-na-childhub

Translate »