Новини

Семинар представящ модела THRIVE

На 5 ноември, от 12 ч. в залата на Европейски информационен център, ул. “Г.С.Раковски” 124 беше представен Модела THRIVE. Това е психично-здравен подход, който е разработен от Център Анна Фройд, Лондон, за да постигне по-добро качество на психично-здравните услуги във Великобритания .

Представянето на THRIVE е организирано като част от Конференция Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?”, която се проведе между 5-8 ноември в София. Моделът ще бъде представен от проф. Питър Фугъл, клиничен директор на Анна Фройд Център. Форматът на събитието е семинар, а целта му е да се създаде общност от хора, които са мотивирани да развият услуги за деца и младежи от уязвими групи – деца и младежи, които рядко търсят помощ, или които нямат достъп до качествени психично-здравни услуги.

Авторът е поканен да предложи начин, по който Моделът да бъде адаптиран за деца, които са живели в институции и резидентни услуги в България. Затова той е част от програмата на конференцията.

Какво представлява моделът THRIVE?

  • Набор от принципи, които постигат общности, обединени и финансово обезпечени, за подкрепа на психичното здраве на деца, млади хора и семейства.
  • Общ и разбираем за всички език за психичното здраве и подкрепата на психичното здраве.
  • Отказ от това определяне на потребностите психичното здраве на базата на клинични пътеки и диагнози.
  • Удовлетворение на потребности от психично здраве, определени от деца, млади хора и семейства.
  • Съгласувано вземане на решения между професионалисти, деца, млади хора и семейства.

Моделът THRIVE  цели системна промяна на психично здравната грижа за деца, млади хора и семейства в Англия. Вече половината от всички деца и семейства живеят в райони, които използват модела.

Услугите в тези области отбелязват значително подобрение по отношение на достъпа до психично-здравни услуги и използването на техните ресурси ефективно.

Translate »